Finansiering

Via vår samarbetspartner Interiörfinans kan du förenkla din investering. Lösningen är hyresfinansiering, som innebär att du slipper dyra lån som belastar balansräkningen och likviditeten negativt. En hyresavgift betalas istället per månad och är fullt avdragsgill. Efter hyresperioden kan kontraktet förlängas eller köpas ut till en låg kostad alternativt återlämnas. Vi är flexibla. Du kan byta ut eller komplettera utrustningen under hyresperioden till bibehållen månadskostnad.

Fördelar:

 Hyra av utrustning är fullt avdragsgill

 Full frihet

 Balansräkning och soliditet lämnas oförändrad

 Bankkrediter påverkas inte

 Skadeförsäkring ingår

Kontakta oss gärna för en offert eller för mer information.